4 dicembre – Sanne Murling (Universiteit Leiden)

Storia al femminile. Gewone vrouwen en het dagelijks leven in vroegmodern Italië

Kort abstract:
In onze denkbeelden over de geschiedenis van Italië vóór de eenwording speelt de zogenaamde ‘hoge cultuur’ terecht een grote rol. Maar buiten de vorstenhoven woonden heel veel mensen die zich amper bezighielden met de bloeiende letterkunde of de politieke oorlogsvoering die centraal staan in overzichtswerken. In dit college staan de ‘gewone’ mensen, in het bijzonder vrouwen, centraal. Hoe zagen hun dagelijks leven er uit? En hoe kunnen we dit eigenlijk reconstrueren, aan de hand van wat voor soort bronnen en via welke methodes? Het eerste deel van dit college zal de belangrijkste inzichten uit de literatuur uiteenzetten, en bespreken we de belangrijkste methodes. In het tweede deel gaan we samen aan de slag met een paar interessante historische bronnen die inkijkjes bieden in het dagelijks leven uit het verleden.

Bio:
Sanne Muurling is sociaal-historicus van de vroegmoderne tijd met een speciale focus op Italië en de (Nederlandse) Republiek. Ze is onlangs gepromoveerd op een onderzoek aan de Universiteit Leiden over de geschiedenis van criminele vrouwen in vroegmodern Bologna. Haar onderzoeksinteresses gaan uit naar allerlei facetten van de sociaal-economische geschiedenis van het dagelijks leven, van criminaliteit en armoede tot arbeid en alleenstaand moederschap.