Currently browsing

december 3, 2019

4 dicembre – Sanne Murling (Universiteit Leiden)

Storia al femminile. Gewone vrouwen en het dagelijks leven in vroegmodern Italië Kort abstract: In onze denkbeelden over de geschiedenis van Italië vóór de eenwording speelt de zogenaamde ‘hoge cultuur’ terecht een grote rol. Maar buiten de vorstenhoven woonden heel veel mensen die zich amper bezighielden met de bloeiende letterkunde …