11 marzo – Susanna De Beer (Univ. Leiden)

De Oorsprong van Rome in de Neolatijnse poëzie van Renaissance

In deze lezing laat ik zien hoe de antieke literatuur over de oorsprong van Rome in de Renaissance wordt hergebruikt in de neolatijnse poëzie van onder andere Aurelio Brandolini, Joachim Du Bellay en Conrad Celtis. Ik onderscheid daarbij drie manieren waarop dit discours wordt gerecipieerd: ten eerste: een heropleving; ten tweede: een afwijzing; ten derde: een transformatie, of herformulering. Al deze drie manieren van receptie zal ik bespreken en proberen te begrijpen door ze te zien als concurrerende ‘erfgoed-‘claims op het antieke Romeinse verleden om verschillende situaties in het heden te legitimeren.